RunningSmart

Via functionele bewegingstesten wordt bewegingscontrole, lenigheid, kracht en stabiliteit geëvalueerd. De praktijk hanteert RunningSmart als screeningstool. Deze test is ontwikkeld om een goede inschatting te kunnen maken van de risico’s op blessures. Via het advies gaat men de kans op blessures of herval van blessures verminderen en de prestaties van de sport / loper verbeteren.

Running Smart richt zich uniek tot lopers. Klik op het  logo voor meer informatie.

maak afspraak

Comments are closed